Menu


Over ons

Categorieën

Archief

Tags

Het ROC: opleiding in Hoorn

Een Regionaal Opleidingscentrum of wel ROC is een onderwijsinstelling voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Het beroepsonderwijs begeleidt leerlingen naar een MBO diploma. De volwasseneducatie richt zich meer op het halen van een erkend diploma op vmbo-, havo- of vwo-niveau. Dit geldt ook voor de ROC opleiding in Hoorn. Deze Mbo-school heeft meerdere vestigingen en leidt leerlingen op tot bekwame professionals in hun vakgebied. Er kan naargelang vooropleiding onderwijs gevolgd worden op verschillende niveaus, die lopen van 1 tot 4. Daarnaast worden verschillende opleidingen aangeboden in zowel een beroeps Opleidende Leerweg (BOL) en beroepsbegeleidende Leerweg(BBL). Bij een Beroeps Opleidende Leerweg ligt de nadruk meer op theorie en minder op stage.Terwijl tijdens de Beroepsbegeleidende Leerweg personen al werkend het vak wordt aangeleerd, aangevuld met lessen op school. 

Opleidingen, cursussen en trainingen - De Mbo-school van de ROC in Hoorn (en omgeving Alkmaar) is opgedeeld in zes verschillende sectoren. Dit zijn de sectoren: dienstverlening, economie, gezondheidszorg, handel, techniek en welzijn. Onder elk deelgebied vallen verschillende opleidingen en niveaus. Zo kunnen leerlingen de opleiding kunnen kiezen die bij hun vooropleiding, voorkeur en talenten past. Naast de MBO opleidingen kunnen ook verschillende cursussen en trainingen gevolgd worden voor bijvoorbeeld een omscholingstraject of een landelijk diploma. Deze kunnen bestaan uit een training van een dag tot volwaardige beroepsopleidingen van meer dan een jaar. Deze cursussen en trainingen zijn op commerciële basis. Daarnaast worden verschillende cursussen en trainingen ook in company aangeboden. Tot slot verzorgt de ROC opleiding in Alkmaar en omgeving ook vavo-onderwijs. Binnen dit voortgezet algemeen volwassenenonderwijs worden de opleidingen vmbo-TL 4, havo 4, havo 5 en vwo aangeboden. 

Entree en passend onderwijs - Naast de verschillende opleidingen, cursussen en trainingen biedt de ROC opleiding Alkmaar en omgeving ook onderwijs voor personen zonder diploma. Dit programma genaamd Entree is geschikt voor jongeren die minimaal 16 jaar zijn en bijvoorbeeld voortijdig zijn gestopt met school of praktijkonderwijs hebben gedaan. Tijdens dit onderwijs volgt een leerling een basisdeel waarin uitgezocht wordt welk beroep geschikt is. Uiteindelijk kan een leerling via dit traject een MBO diploma behalen.  Sommige leerlingen kunnen door een beperking, een chronische ziekte of een stoornis moeite hebben om regulier onderwijs te volgen. Deze leerlingen kunnen daarom extra ondersteuning krijgen in het kader van het passend onderwijs. Deze extra ondersteuning kan bestaan uit extra begeleiding door docenten, speciale coaching van een externe partij, aanpassing van het tempo van de opleiding en extra voorzieningen bij stages of examens.